Żółkiew – to miasto-skansen, miasto, w którym łączy się historia Polski i Ukrainy oraz historia różnych wyznań religijnych Ukrainy. Żółkiew należy do zabytków historycznych, architektonicznych i urbanistycznych. W celu zachowania, badania i odbudowy wyjątkowo wartościowego zespołu zabytkowego w Żółkwi w dn. 10 sierpnia 1994 roku zgodnie z decyzją Rady Ministrów Ukrainy u utworzony został Państwowy Rezerwat Historyczno-Architektoniczny.  Można w nim zobaczyć unikalne przykłady architektury obronnej, kompleksy budowli kościelnych i klasztornych, wzorce architektury średniowiecznej oraz zapoznać się ze średniowiecznym życiem regionu, zwiedzając unikatowe ekspozycje muzealne rezerwatu.     

©2021 Państwowy rezerwat historyczno-architektoniczny w Żółkwi

Search