Budynek administracyjno-mieszkalny elektrowni miejskiej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na początku lat 30. XX wieku w Żółkwi pojawił się prąd dostarczany z lokalnej elektrowni. Budynek elektrowni łączył w sobie pomieszczenia zarówno administracyjne, jak i mieszkalne. Jest to budynek w stylu secesji. Jego fasadę zdobią płaskorzeźby w postaci tarczy herbowej tarczy z wizerunkiem z lewej części – orła w koronie z trąbami (część herbu Radziwiłłów), z prawej – Janiny (hurb Sobieckich). W górnym zaokrąglonym obramieniu znajduje się wizerunek św. Wawrzyńca (będącego symbolem żółkwi), trzymającego w ręku krzyż i kratkę. U samej góry widnieje wytłoczony napis „ELEKTROWNIA” zakończony błyskawicą. 

Search