Budynki mieszkalne przy placu Wiczewym/Wiecowym

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Budynki, będące podstawowym elementem Rynku, tworzą unikatowy zespół renesansowy. Starsze kamienice miały charakterystyczne podcienia i zwieńczone były attykowymi koronami, które podkreślały przynależność miasta do króla. Do dziś zachowało się niewiele z dawnych kamienic: cztery z podcieniami w północnej pierzei Rynku i siedem – we wschodniej. Do rynkowych kamienic dołączone zostały trzy kamienice, które pierwotnie tworzyły wschodnią stronę ulicy biegnącej z północno-wschodniego rogu Rynku. 
W północnej pierzei Rynku znajduje się ciąg budynków mających podcienia arkadowe (nr 13-16), dzięki którym uzyskały one szczególną wyrazistość. Do dziś zachowały się dekoracje podcieni oraz subtelne zdobienia portali.    
We wschodniej pierzei Rynku zachowała się tylko jedna kamienica z dwuarkadowym podcieniem. Część budynków została przebudowana w XIX-XX ww., jednak stoją one na fundamentach historycznych.  
Jeszcze jedna kamienica z podcieniem znajduje się po parzystej stronie ulicy Lwowskiej, naprzeciwko klasztoru dominikanów. Do dziś bardzo dobrze zachowały się pięknie zdobione łuki, zespoły i sklepienia z rozetami etc. Obecnie budynki pełnią funkcję mieszkalną lub wykorzystywane są  jako budynki użyteczności publicznej.   

Search