Previous Next

Żółkiew – „idealnym miastem”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ten zabytek architektury – to centralna zurbanizowana historyczna część Żółkwi o powierzchni powyżej 20 000 ha, wykonana z przestrzeganiem teoretycznych zasad „idealnych miast” Renesansowej Europy. Głównym elementem historycznego trzonu miasta jest plac centralny (obecnie plac Wiczewy/Wiecowy, niegdyś – Rynek). Tworzy go ciekawa harmonijna przestrzeń z różnego rodzaju zabytkowymi budynkami i strefami zieleni. Przy planowaniu układu urbanistycznego miasta wraz z gruntami pól i ogrodów zastosowano moduł „sznur chełmiński” (43,2 m) i jego podstawową część – „pręt” (4,32 m), które były ściśle powiązane z centralną osią miasta. Miary ty odzwierciedlone zostały na nowoczesnej nawierzchni placu.     

      Plac jest prawie kwadratowy i ma wyraźnie zarysowaną część środkową, wyłożoną kostką brukową z żyłkami z granitu. Pośrodku placu na centralnej osi miasta stoi replika „pręgierza” czyli miejsce publicznej hańby oraz odtworzona zabytkowa fontanna, wykonana z kamienia i betonu. Poza tym na placu znajdują się znak pamiątkowy poświęcony osobom, które zginęły z rąk NKWD w czerwcu 1941 roku, ruiny fundamentów części dzielnicy mieszkaniowej, pasy zieleni oraz elementy miejskiego „ubrania”.

     Wzdłuż obwodu placu stoją budynki mieszkalne z „podcieniami” w stylu włoskim oraz budynki z późniejszego okresu i zespoły architektoniczne. Śródmieście otoczone jest kamiennymi murami z wieżami lub ich pozostałościami. 

Search