2 zamki: wspólna historia

2 zamki: wspólna historia

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W celu wymiany doświadczeniem, pomysłami, narzędziami i możliwościami 4-5 marca 2020 roku odbył się program wymiany do Województwa Podkarpackiego (Rzeczpospolita Polska) dla menedżerów dziedzictwa historyczno-kulturowego, przedstawicieli władz i organizacji publicznych obwodu Lwowskiego. Przedstawiciele delegacji ukraińskiej mieli możliwość prezentować swoje dziedzictwo historyczno-kulturowe, opowiedzieć o wykorzystywanych narzędziach i kanałach promocji. Polscy koledzy  opowiedzieli o swoim doświadczeniu w zakresie odnowienia i promocji zabytków historycznych, tworzenia produktu turystycznego i tras turystycznych i ne tylko.

Uczestnicy mieli możliwość zwiedzić Uzrąd Marszałkowski Województwa Podkrpackiego i zapoznać się ze strukturą sfery kulturowej w Województwie Podkarpackim, Instytut Dziedzictwa Narodowego w Rzeszowie, Urząd Miejski m. Przemyśla i zamek w Krasiczynie.

Ta wymiana odbyła się w ramach Projektu “2 zamki: wspólna historia, wspólna promocja, zachęta dla wzmocnienia współpracy, potoków turystycznych i wzrostu ekonomicznego”, realizowanego przez Instytut Rozwoju Regionalnego (Ukraina) w partnerstwie z Pro Arte Et Historia Foundation (Rzeczpospolita Polska) i Państwowym Historyczno-Architektonicznym Rezerwatem w Żółkwi (Ukraina) przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Search