Polsko-Ukraińskie Forum Kulturowe

Polsko-Ukraińskie Forum Kulturowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Polsko-Ukraińskie Forum Kulturowe  

„Dziedzictwo kulturowe – źródłem energii dla kreatywności i innowacji” w Żółkwi

 
 
 
 
 

Do udziału są zapraszani: 

 • Fachowcy w dziedzinie dziedzictwa kulturowego

 • Przedstawiciele organów władzy publicznej oraz samorządów lokalnych, odpowiedzialni za problemy kultury i turystyki 

 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych, których działalność jest związana z dziedziną kultury i z rozwojem regionalnym 

 • Aktywiści, działacze społeczni, którzy promują miejsca oraz dziedzictwo historyczne, a także aktywny i społeczny biznes 

 

Program FORUM 

16 września 2020

 

11.00-13.00 Dyskusja plenarna ONLINE „Dziedzictwo kulturowe na rzecz przyszłości pogranicza polsko-ukraińskiego” 

Kwestie, które zostaną omówione:

 • W jaki sposób osiągnięcia przeszłości mogą być korzystne dla młodzieży w tworzeniu przez nią przyszłości?   

 • Dziedzictwo historyczno-kulturowe a tożsamość europejska.

 • Jak należy promować dziedzictwo historyczno-kulturowe, aby przyczyniało się ono do rozwoju gospodarczego regionu? 

 • W jaki sposób cyfryzacja może być ważnym narzędziem promocji i demokratyzacji? 

 

Eksperci:

 • Maria Michur-Zęba, wicedyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej (online) (czekamy na potwierdzenie)

 • Olena Żukowa, dyrektor Naukowo-Metodycznego Centrum Rozwoju Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa

 • Marek Zaczek, prezes Fundacji „Pro Arte et Historia”

 • Robert Godek, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego (Urząd Marszałkowski, online) 

 • Pawło Hudimow, kurator sztuki w Ya Gallery

 • Wołodymyr Herycz, ekspert PRHA w Żółkwi (Państwowy Rezerwat Historyczno-Architektoniczny w Żółkwi) 

 

18 września 2020

1

 

14.00 -17.15.  Wachlarz warsztatów w Zamku Królewskim (m. Żółkiew, Ukraina) 

14.00-15.30 Warsztat pt. „Promocja dziedzictwa historycznego: współczesne narzędzia i metody”  

14.00-15.30 Warsztat pt. „Jak połączyć dziedzictwo kulturowe z nowoczesnymi technologiami i przemysłem kreatywnym?” 

14.00-15.30 Warsztat  pt. „Jak stworzyć kreatywną przestrzeń opartą na dziedzictwie kulturowym” 

14.00-15.30 Warsztat pt. „Dziedzictwo kulturowe a wartości demokratyczne. Budowanie pokoju i porozumienia” 

Eksperci: 

 • Magdalena Ziemska, Dyrektor Marketingu w Fundacji „Pro Arte et Historia” (Zamki w Krasiczynie i w Baranowie Sandomierskim) (online) 

 • Natalia Tabaka, kierownik Departamentu Turystyki i Uzdrowisk Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej 

 • Natalia Hladilowa, Biuro podróży

 • Pawło Hudimow, kurator sztuki w Ya Gallery

 • Olena Żukowa, dyrektor Naukowo-Metodycznego Centrum Rozwoju Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa

 • Bohdan Hoj, kierownik i założyciel Centrum Architektury, Wzornictwa i Urbanistyki Wieża Prochowa 

 • Marta Iwanyszyn, kierownik Lwów Dowżenko Centrum 

 • Halina Nowosad, dyrektor PP „Gałkomserwis”

 • Janusz Łukasiewicz, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Przemyśla (online) 

 • Oleksandr Sofiy, kierownik grupy analitycznej NGO “Dialog Europejski”

 • Pisarz Bohdan Kolomiychuk

 • Pisarka Laura Pidhirna

 • Pisarka Iryna Danevska

 

15.30-15.45 Przerwa na kawę 

15.45 -17.15 Warsztat pt. „Promocja dziedzictwa historycznego: współczesne narzędzia i metody”

15.45 -17.15 Warsztat pt. „Jak połączyć dziedzictwo kulturowe z nowoczesnymi technologiami i przemysłem kreatywnym?”

15.45 -17.15 Warsztat pt. „Dziedzictwo kulturowe a skuteczna współpraca na linii władza-społeczność-biznes”  

15.45 -17.15 Warsztat pt. „Dziedzictwo kulturowe a młodzież. Jak zainteresować, zaangażować i wzbogacić.” 

Eksperci: 

 • Robert Godek, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego (Urząd Marszałkowski, online) 

 • Juriy Prepodobniy, Skeiron (tworzenie modeli ЗD zabytków historycznych)

 • Wołodymyr Herycz, ekspert PRHA w Żółkwi (Państwowy Rezerwat Historyczno-Architektoniczny w Żółkwi)

 • Roman Nazarowec, dyrektor Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego (skansen, Gaj Szewczenkowski) 

 • Roman Metelskij, dyrektor NGO „Centrum Pamięci Historycznej”

 • Lesya Bilska, dyrektor organizacji pozarządowej Gostynets

 • Kateryna Płecij, PRHA w Żółkwi (Państwowy Rezerwat Historyczno-Architektoniczny w Żółkwi)

 • Maryana Lutsyshyn, EBA

 • Iolanta Pryshlyak, Zastępca Dyrektora Lwowskiej Filharmonii Narodowej

 • Olena Vovk, Prezes CJSC Enzyme

 • Anton Podilchak, partner zarządzający Advice Group

 • Mark Zarkhin, lwowski restaurator i osoba publiczna. Współzałożyciel Galicyjskiego Klubu Kuchni i Lwowskiego Cechu Restauratorów 

17.15-18.15 World cafe „Jak uczynić dziedzictwo historyczno-kulturowe siłą napędową procesów rewitalizacji miast, rozwoju współpracy transgranicznej i gospodarki małych miast oraz podniesienia poziomu i jakości życia ludzi?” 

 

18.15-19.00 Uroczysta kolacja dla uczestników Forum 

 

19.00 -19.45 Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu artystów Lwowskiej Filharmonii Narodowej 

 

19 września 2020  Wycieczka dla gości Forum 

 

Forum organizowany i odbywa się dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina  2014-2020, projekt „2 zamki: wspólna historia, wspólna promocja, impuls do wzmocnienia współpracy, przepływu turystów i wzrostu gospodarczego” 

 

Wydarzenie w FB:  https://www.facebook.com/events/615497889094156

Rejestracja uczestników: https://forms.gle/WwR6fZMLamp8Eano7
Tags:

Search