Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Drewnianą cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wzniesiono w 1705 roku. Obecnie jest to najstarsza cerkiew w Żółkwi. Była ona dziełem budowniczego Kunasza, o czym świadczy napis na drewnianej balustradzie chóru. Jest to cerkiew typu halickiego, trójdzielna z pięciobocznie zamkniętym prezbiterium. Nad nawą cerkwi wznosi się kopuła na ośmiobocznym bębnie. Dachy cerkwi pokryte są blachą. Ściany wykonane zostały z drewna sosnowego, są one niepomalowane, a z zewnątrz oszalowane są deskami.
Wewnątrz świątyni stoi cenny siedmiorzędowy ikonostas, zrobiony przez żółkiewskich malarzy i rzeźbiarzy w latach 1708-1710. W ikonostasie znajdują się ikony, przedstawiające lokalne sceny oraz wizerunki mieszczan. Ponadto, w cerkwi jest ogromna liczba dzieł sztuki użytkowej – drewnianych i metalowych świeczników, krzyży, starych mebli i drukowanych książek.  


Cerkiew wykorzystywana jest przez klasztor Bazylianów. 

Search